Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2022