Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi za stanovanje zaradi spremembe števila uporabnikov

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov