Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste -zaradi prireditve

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov