Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - PRILOGA 8A

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov