Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za pravne osebe

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov