Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA

988
3.060.000,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
2.900.000,00 EUR
V teku
Povezava
Pivka, 6257 Pivka
Julij 2021
September 2023

Podatki o financiranju