3. seja Občinskega sveta Občine Pivka

602
Seja je potekala dne 13.04.2023 ob 16.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2022 (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2023
Začetek veljavnosti: 26.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje) (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2023
Začetek veljavnosti: 27.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega vodnega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2023
Začetek veljavnosti: 27.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2023
Začetek veljavnosti: 27.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2023
Začetek veljavnosti: 27.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.04.2023
Začetek veljavnosti: 27.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport