Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2023

Predpisi, na katere predpis vpliva