14. seja Občinskega sveta Občine Pivka

543
Seja je potekala dne 30.03.2017 ob 16.00
Predlagam naslednji dnevni red:
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

NAVODILO za predstavnike Občine Pivka v organih upravljanja javnih zavodov (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2017
Začetek veljavnosti: 15.04.2017
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2017
Začetek veljavnosti: 15.04.2017
ZAKLJUČNI račun proračuna Občine Pivka za leto 2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2017
Začetek veljavnosti: 14.04.2017
O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2017
Začetek veljavnosti: 15.04.2017
Tip objave: Odlok