NAVODILO za predstavnike Občine Pivka v organih upravljanja javnih zavodov