Domov Organi občine Občinski svet 26. seja Občinskega sveta občine Pivka

26. seja Občinskega sveta občine Pivka

Seja je potekala dne 17.02.2010 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka (št. 15/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 17.02.2010
Začetek veljavnosti: 03.03.2010
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka (št. 15/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 17.02.2010
Začetek veljavnosti: 03.03.2010
Konec veljavnosti: 24.03.2012
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (NUSZ-UPB1) (št. 15/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 17.02.2010
Začetek veljavnosti: 02.03.2010
ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana (št. 15/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 17.02.2010
Začetek veljavnosti: 17.03.2010
ODLOK o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka (št. 15/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 17.02.2010
Začetek veljavnosti: 17.03.2010
ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.02.2010
Začetek veljavnosti: 16.03.2010