ODLOK o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva