ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (NUSZ-UPB1)

Predpisi, na katere predpis vpliva