SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA Občinskega sveta Občine Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva