Organizacija zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah v občini Pivka

4. 1. 2016 469