Priznanje za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

26. 6. 2017 886