JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROIZVODNIH IN PISARNIŠKIH POSLOVNIH PROSTOROV TER JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMNIN IN VKLJUČITEV V PODJETNIŠKI INKUBATOR NEVERKE

7. 10. 2022 495
07.10.2022
Objave in pozivi
27.10.2022 do 23:59
05 72 10 100