SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 22. REDNI SEJI

13. 5. 2022 203