POSTAVITEV TEMELJNEGA KAMNA ZA IZGRADNJO VEČNAMENSKE DVORANE V ŠMIHELU

10. 5. 2022 398