Spodbuditev turističnega utripa v regiji

145
200.932,63 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
145.299,13 €
Zaključeno

Podatki o financiranju