Dopolnilna javna razgrnitev ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ŠT. 3 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SD 03 OPN PI)

29. 3. 2022 149