SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN št. 3 (sprejeto)

SPREJET ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ŠT. 3 ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PIVKA
Klikni tukaj za prikaz prilog
USKLAJEN PREDLOG OPN SD3 ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU (september 2022)
Klikni tukaj za prikaz prilog
JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 3. OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE PIVKA (marec - april 2022)
Stališča do pripomb:
Klikni tukaj za prikaz prilog