ZAČETEK DEL IGRADNJE VODOVODA IN  OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU RADOHOVE IN SLOVENSKE VASI  

V teku