Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

2. 3. 2021 154