Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

17. 2. 2021 337
17.02.2021
Prodaja nepremičnin
09.03.2021 do 23:59
Jana Lemut
+3865 72 10 100