Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

16. 12. 2020 234