OBVESTILO O SPREMENJENEM POSLOVANJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE PIVKA

21. 10. 2020 433