ŠTAB CZ OBČINE PIVKA IN ŽUPAN OBČINE PIVKA ZA POMOČ PRI OSKRBI VAŠČANOV AKTIVIRALA TUDI PREDSEDNIKE IN PREDSEDNICE VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI V OBČINI

15. 3. 2020 924