17. seja Občinskega sveta Občine Pivka

637
Seja je potekala dne 18.10.2017 ob 17.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

SKLEP o javni koristi za razlastitev nepremičnin (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.11.2017
SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.11.2017