SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka