Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva