ODLOK o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva