ODLOK o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana

Predpisi, na katere predpis vpliva