ODLOK o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva