PRAVILNK o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva