Drugo javno zbiranje ponudb za oddajo proizvodnih in pisarniških poslovnih prostorov ter javni razpis za sofinanciranje stroškov najemnin in vključitev v Podjetniški inkubator Neverke

9. 12. 2022 232
09.12.2022
Objave in pozivi
31.12.2022 do 23:59
obcina@pivka.si
05 72 10 100