Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje po daljši prekinitvi uporabe pitne vode

17. 4. 2020 628