Preveritev interesa za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Pivka

3. 12. 2012 179