Pravilnik o oglaševanju na območju Občine Pivka v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

25. 3. 2014 218