Obvezno prekuhavanje pitne vode v prehrambne namene na celotnem vodovodnem sistemu Postojna - Pivka

17. 9. 2017 306