Preklic ukrepa prekuhavanje pitne vode v naseljih Kal, Neverke, Stara Sušica, Dolnja Košana, Gornja Košana, Volče, Čepno in Buje

24. 4. 2014 209