Pravilnik o oglaševanju na območju Občine Pivka v času referendumske kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2)

13. 5. 2014 229