Sklep o podaljšanju namere za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

13. 12. 2014 226