Sklep o podaljšanju namere za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe 478-13-2014

1. 8. 2014 202