Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

1. 8. 2014 226