Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

14. 8. 2014 357