Namera o ustanovitvi stavbne in služnostne pravice

29. 8. 2014 207