Sklep o podaljšanju namere za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

20. 10. 2014 228