Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

7. 7. 2015 395