Organizacija zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah v občini Pivka

14. 11. 2014 256